Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa de Avila Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Arequipa
Tài sản tốt nhất trong Arequipa
Tài sản rẻ nhất trong Arequipa

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Arequipa
Casa de Avila Hotel
4.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beautiful hotel with central courtyard and loungechairs. Comfortable rooms, all private ensuites, hot water 24/7. WiFi Internet free. 4 blocks from Main Square. Silent environment. Friendly staff. Budget price