Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Cecilia Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Tài sản phổ biến nhất trong Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Vị trí phổ biến với hầu hết các khách sạn trong Cairo, Egypt
Cecilia Hotel
2.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Newly opened in May 2015, with exceptional location in the heart of Cairo. Just 10 minutes walking from Egyptian Museum.