Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Central Apartman

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Central Apartman
Central Apartman

Căn hộ, chung cư

This is a new apartment near to the center of Budapest. The apartment is 32 sqm (one room) private apartment suitable for max: 2 persons