Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Centrooms House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Khách sạn du lịch cho khách du lịch và du lịch
Centrooms House

Nhà khách

Centrooms House offers modern, comfortable and cheap rooms, with private bathroom, cabel TV, room safe and air condition in the heart of Budapest.