Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Chez Razzak Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rajshahi
Tài sản tốt nhất trong Rajshahi
Tài sản rẻ nhất trong Rajshahi

Tài sản phổ biến nhất trong Bangladesh
Tài sản tốt nhất trong Bangladesh
Tài sản rẻ nhất trong Bangladesh

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Rajshahi
Chez Razzak Suites
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

Relax, revive, and experience renewal at CHEZ Razzak Suites, Rajshahi – the newly opening soon two-star Suites in Rajshahi. Our Suites is also only two kilometers far from Shah Makhdum Airport Rajshahi, one kilometer from central Bus Stand (Siroil)