Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Colonia Hostal

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Huaraz
Tài sản tốt nhất trong Huaraz
Tài sản rẻ nhất trong Huaraz

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Colonia Hostal

4.6   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

Hotel located in the hearth of Huaraz . Has three floors with balconies and great views of Cordillera Blanca Mountain range. feel you a real family athmosphere