Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Cong Doan Ha Long Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Các khách sạn và ký túc xá an toàn nhất trong Ha Long, Viet Nam
Cong Doan Ha Long Hotel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Book a room at the Cong Doan hotel Halong with up to 75% off walk-in rates.