Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Dahab Bay Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Dahab
Tài sản tốt nhất trong Dahab
Tài sản rẻ nhất trong Dahab

Tài sản phổ biến nhất trong Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Giảm giá khách sạn trong Dahab, Egypt
Dahab Bay Hotel

Khách sạn

Dahab Bay Hotel is located at the beginning of Blue Hole Road, 5 minutes from the center of Dahab. The hotel features a homely atmosphere, comfortable rooms, a stunning view of the Gulf of Aqaba and a private sandy beach.