Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Del Prado Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Gia đình thân thiện nghỉ trong Cusco, Peru
Del Prado Inn
4.7   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Steps away from tourist attractions, 10 feet from the Main square of the city of Cuzco - Peru (Capital of the INCA Empire), a walk away from ancient ruins, with Inca ruins inside our own location, built on a 17th century property...