Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Dizzy Daisy Hostel Poznan

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Poznan
Tài sản tốt nhất trong Poznan
Tài sản rẻ nhất trong Poznan

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Poznan
Dizzy Daisy Hostel Poznan

Nhà trọ

The comfort at Dizzy Daisy Hostel in Poznan guarantees a comfortable room layout. We offer 1, 2, 3 and 4-person rooms. The hostel additionally offers numerous services included in the room price: Internet and luggage storage space, among others.