Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Domeview Apartment - Vitan Mall

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Bucuresti
Tài sản tốt nhất trong Bucuresti
Tài sản rẻ nhất trong Bucuresti

Tài sản phổ biến nhất trong Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Domeview Apartment - Vitan Mall
Domeview Apartment - Vitan Mall

Căn hộ, chung cư

The apartment has a kitchen fitted with oven, microwave oven and dishwasher, as well as private bathroom. It is fitted with flat screen TV and CD/ DVD player.