Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

East Side Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Budapest
East Side Hostel
2.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

East Side Hostel is located only a few hundred metres from a breathtaking Hungarian parliament, Margaret island and the Danube River.