Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

El Runcu Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn gần các bến xe buýt, nhà ga và bến xe buýt trong Miraflores, Peru
El Runcu Inn
3.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

El Runcu Inn is a very nice, clean, and safe hostel in the heart of Miraflores, two blocks away from the Pacific Ocean.