Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

El Zaguan Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn hiện đại, thời trang, tinh vi
El Zaguan Hostel
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

The meaning of Zaguan is a kind of hall before the main patio, it was used in the ancient colonial buildings of Lima city. From this similar look comes the idea for calling our lodging as "El Zaguan".