Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Fansipan Terrace Cafe and Homestay

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sa Pa
Tài sản tốt nhất trong Sa Pa
Tài sản rẻ nhất trong Sa Pa

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Fansipan Terrace Cafe and Homestay
Fansipan Terrace Cafe and Homestay

Homestay

Fansipan Terrace Cafe & Homestay is located in the Fasipan St Sa pa Town Viet nam