Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Flying Dog Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn tuyệt vời trong Miraflores, Peru
Flying Dog Hostel
3.9   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The greatest place to put your head down while in Lima.