Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Gemini Backpackers Lodge

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Johannesburg
Tài sản tốt nhất trong Johannesburg
Tài sản rẻ nhất trong Johannesburg

Tài sản phổ biến nhất trong South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Gemini Backpackers Lodge
Gemini Backpackers Lodge
3.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

start or end your trip here and enjoy the sun and fun in Johannesburg