Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Grand Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Tìm giường và nhà ở
Grand Hostel
4.2   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Located on the Buda side, close to Castle Hill where the old town and most historic sites are. Free parking, bikes for rent. Welcome drink in the bar. Cookout party every Wednesday. Concerts, etc....