Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hamin Lodge

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản tốt nhất trong Kota Kinabalu
Tài sản rẻ nhất trong Kota Kinabalu

Tài sản phổ biến nhất trong Malaysia
Tài sản tốt nhất trong Malaysia
Tài sản rẻ nhất trong Malaysia

Các điểm đến khách sạn Bắc Mỹ và Châu Âu tốt nhất
Hamin Lodge

Khách sạn

Unique Borneo Deco Budget Boutique Hotel right in the Heart of Kota Kinabalu City. A stay at "Hamin" or "Home" in local Kadazan language will give you a truely homely Borneo Cultural experience with comforts of a modern city hotel !