Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hill Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Poznan
Tài sản tốt nhất trong Poznan
Tài sản rẻ nhất trong Poznan

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Khách sạn và nhà nghỉ trên thế giới trong Poznan, Poland
Hill Hostel
4.5   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

THE MOST RELAXING HOSTEL IN POZNAŃ!