Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Casa Aventura

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Valparaiso
Tài sản tốt nhất trong Valparaiso
Tài sản rẻ nhất trong Valparaiso

Tài sản phổ biến nhất trong Chile
Tài sản tốt nhất trong Chile
Tài sản rẻ nhất trong Chile

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn để so sánh giá cả và đặt phòng khách sạn
Hostal Casa Aventura

Nhà trọ

Hostal Casa Aventura is located in the historic district of Valparaíso, in a house built in the nineteenth century that has been renovated to comfortably accommodate our guests.