Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Castilla 2

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Madrid
Tài sản tốt nhất trong Madrid
Tài sản rẻ nhất trong Madrid

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Madrid
Hostal Castilla 2
3.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

THE HOSTAL CASTILLA II this located in an historical building totally renewed in the center of Madrid.