Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Fatima

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Bogota
Hostal Fatima
2.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Best hostel for backpackers in Bogotá