Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Felipe II

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Các điểm đến phổ biến và khách sạn
Hostal Felipe II
2.0   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

hotel in Barcelona city centre