Pretražite dostupnost i rezervirajte odmah

Hostal Jose Ramon

Pronađite najbolja mjesta za boravak

Najpopularnija svojstva u Santa Clara
Najbolja svojstva u Santa Clara
Najjeftinija svojstva u Santa Clara

Najpopularnija svojstva u Cuba
Najbolja svojstva u Cuba
Najjeftinija svojstva u Cuba

Vrhunskih hotela i turističkih odredišta
Hostal Jose Ramon

Hotel

Rentamos Suite sa 80m2 WiFi uključuje mobitel i centralnu sobu s kapacitetom za ulazak u cinco klijente i vengan juntos.