Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Las Camelias

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lima
Tài sản tốt nhất trong Lima
Tài sản rẻ nhất trong Lima

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn với các lớp ẩm thực trong Lima, Peru
Hostal Las Camelias
4.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Discover Lima and enjoy our friendly service! - Familiar atmosphere in Hostal Las Camelias!