Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Posada Guadalupe

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Nazca
Tài sản tốt nhất trong Nazca
Tài sản rẻ nhất trong Nazca

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Đặt khách sạn và ký túc xá bây giờ Nazca
Hostal Posada Guadalupe
3.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

The Posada Guadalupe is a small and charming hotel is located in a quiet and a good place to rest. Where the owners will take good care of you.