Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Residencial Victor

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lima
Tài sản tốt nhất trong Lima
Tài sản rẻ nhất trong Lima

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Hostal Residencial Victor
Hostal Residencial Victor
4.0   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Quiet Small hotel close to Lima Airport. Best option for travelers with an early flight in the morning. We pick you up!