Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Sayli

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Trinidad
Tài sản tốt nhất trong Trinidad
Tài sản rẻ nhất trong Trinidad

Tài sản phổ biến nhất trong Cuba
Tài sản tốt nhất trong Cuba
Tài sản rẻ nhất trong Cuba

Đặt phòng thấp cấp cho các khách sạn ở Trinidad
Hostal Sayli

Nhà trọ

Hi dear travelers i am a doctor, I live with my daughter and my brother , he is a tour guide he can give you a few tips about the city, we have a house with 2 rooms for rent and also a garage,