Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostel Cuija Coyoacan

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Mexico City
Tài sản tốt nhất trong Mexico City
Tài sản rẻ nhất trong Mexico City

Tài sản phổ biến nhất trong Mexico
Tài sản tốt nhất trong Mexico
Tài sản rẻ nhất trong Mexico

Các điểm đến phổ biến và khách sạn
Hostel Cuija Coyoacan
4.4   

14 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Free full breakfast, free internet and WIFI, laundry service and a wonderfull place!!! You wont regret ii!!! Come and Visit! Welcome!