Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Domino

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Budapest
Tài sản tốt nhất trong Budapest
Tài sản rẻ nhất trong Budapest

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Ưu đãi tốt nhất cho khách sạn và ký túc xá
Hostel Domino

Nhà trọ

Hostel Domino is a brand new backpacker's hostel located in Budapest's premier tourist shopping boulevard. Small and medium dormitory rooms, guest kitchen, all newly outfitted in 2006 and spotlessly maintained.