Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostel Plaza

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn ấn tượng với tiện nghi tuyệt vời
Hostel Plaza

Nhà trọ

Privates or shared rooms, big common area with TV, DVD, Playstation, Music, internet access, WI FI and the best location in Bs As.