Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostelima

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Nghỉ lễ giảm giá trong Miraflores, Peru
Hostelima
4.3   

33 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostelima es un lugar acogedor y a la vez divertido donde viviras experiencias inolvidables