Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Astra

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Brasso
Tài sản tốt nhất trong Brasso
Tài sản rẻ nhất trong Brasso

Tài sản phổ biến nhất trong Romania
Tài sản tốt nhất trong Romania
Tài sản rẻ nhất trong Romania

Nhà nghỉ ba lô đi bộ đường dài và cắm trại trong Brasso, Romania
Hotel Astra

Khách sạn

9 quad rooms, 28 triple rooms and 7 double rooms, each room with it's own bathroom