Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Le Heritage

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Delhi
Tài sản tốt nhất trong Delhi
Tài sản rẻ nhất trong Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Delhi
Hotel Le Heritage
2.7   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Best place to stay in delhi, centrally located from international airport and railway station