Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Regent Grand

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Delhi
Tài sản tốt nhất trong Delhi
Tài sản rẻ nhất trong Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Khách sạn ấn tượng
Hotel Regent Grand

Khách sạn

"Hotel Regent Grand", a Centrally Air-conditioned Luxury hotel located in Central Delhi, welcomes business & leisure travellers to experienced the grandeur of Indian hospitality.