Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Sehej Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Delhi
Tài sản tốt nhất trong Delhi
Tài sản rẻ nhất trong Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Khách sạn giá rẻ
Hotel Sehej Inn
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

"HOTEL SEHEJ INN" located in the heart of New Delhi, combines a world of pleasure to every Travller. Staying at "HOTEL SEHEJ INN" is a pleasant experience for all, as the facilities here have been carefully orchestrated to lavish extra