Pretražite dostupnost i rezervirajte odmah

Hotel White House

Želite li pretražiti dostupnost za cijeli grad ili regiju?

Najpopularnija svojstva u New Delhi
Najbolja svojstva u New Delhi
Najjeftinija svojstva u New Delhi

Najpopularnija svojstva u India
Najbolja svojstva u India
Najjeftinija svojstva u India

Kako planirati itinerer putovanja u New Delhi, India
Hotel White House

Hotel

Hotel White House offers convenience with its prime location and 3-star facilities. We are walking away from Karol Bagh Metro Station.