Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hullam Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Balaton
Tài sản tốt nhất trong Balaton
Tài sản rẻ nhất trong Balaton

Tài sản phổ biến nhất trong Hungary
Tài sản tốt nhất trong Hungary
Tài sản rẻ nhất trong Hungary

Giá tốt nhất cho phòng khách sạn và giường trong Balaton
Hullam Hostel
4.2   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

165 km from Budapest. A unique atmosphere, right beside the biggest lake in Europe-Balaton. Beautiful green areas, big garden, rent-a-bike, i-net, beach, bar, parties all the time.