Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Iemanja Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Salvador Da Bahia
Tài sản tốt nhất trong Salvador Da Bahia
Tài sản rẻ nhất trong Salvador Da Bahia

Tài sản phổ biến nhất trong Brazil
Tài sản tốt nhất trong Brazil
Tài sản rẻ nhất trong Brazil

Iemanja Hostel
Iemanja Hostel

Nhà trọ

Iemanja hostel is a smal hostel located in Itapoã beach , close to the pubs, restaurants , Abaeté park and airport.