Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Inka Club

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Khách sạn giá rẻ và giá thuê ở Cusco
Inka Club
3.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Inka Hostel club is in Cusco, Peru, two blocks from the Plaza de Armas (main square). The property is located on the lands of the Inka, its perfect location allows you to move safely around the fullest