Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Jamaica Palace Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Port Antonio
Tài sản tốt nhất trong Port Antonio
Tài sản rẻ nhất trong Port Antonio

Tài sản phổ biến nhất trong Jamaica
Tài sản tốt nhất trong Jamaica
Tài sản rẻ nhất trong Jamaica

Jamaica Palace Hotel
Jamaica Palace Hotel

Khách sạn

A perfect Get-Away for those who love to be surrounded by fine art, beautiful beaches, waterfalls and the spectacular Blue Mountains.