Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Kanonia

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Warszawa
Tài sản tốt nhất trong Warszawa
Tài sản rẻ nhất trong Warszawa

Tài sản phổ biến nhất trong Poland
Tài sản tốt nhất trong Poland
Tài sản rẻ nhất trong Poland

Kanonia
Kanonia
4.2   

174 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

We are only one Hostel on Warsaw Old Town. It's a perfect place to stay.