Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Khoi Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm mức giá thấp và đặt phòng khách sạn ở Thanh pho Ho Chi Minh
Khoi Hostel
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Located in a quite alley in a back packer area with 4 rooms (2 dorm room, 2 private room)