Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Kings Cross Guesthouse

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong West End of London
Tài sản tốt nhất trong West End of London
Tài sản rẻ nhất trong West End of London

Tài sản phổ biến nhất trong England
Tài sản tốt nhất trong England
Tài sản rẻ nhất trong England

Bảo đảm giá thấp khi bạn đặt khách sạn với Instant World Booking trong West End of London, England
Kings Cross Guesthouse
3.0   

84 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Stylish boutique guesthouse in Kings Cross. Central London