Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Le Tour Shanghai

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Đọc bài đánh giá, so sánh giá cả và đặt phòng khách sạn
Le Tour Shanghai
4.4   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Le Tour Shanghai Youth Hostel is a simple and clean bed & breakfast hostel in the heart of Shanghai. We have a friendly atmosphere and very clean accommodation.