Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Locanda Gallo

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tìm phòng và giường giá rẻ để đặt chỗ ở tại Florence
Locanda Gallo

Nhà khách

Characteristic Guest House in the Florentine historical centre, Locanda Gallo is located in one of the most important "quartieri" of Florence the "Quartiere San Lorenzo".