Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Lub D Bangkok - Siam Square

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Pathum Wan
Tài sản tốt nhất trong Pathum Wan
Tài sản rẻ nhất trong Pathum Wan

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Lub D Bangkok - Siam Square
Lub D Bangkok - Siam Square
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Experiencing Bangkok doesn't get any better than this. Lub d's trend-setting new hostel is in the Siam Square quarter, renowned as the best hangout area in Bangkok where you've got it all on your doorstep, culture, entertainment, eats, espresso, etc.