Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Luxury Imperial Cruise Halong

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Long
Tài sản tốt nhất trong Ha Long
Tài sản rẻ nhất trong Ha Long

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tìm cho tôi khách sạn và địa điểm để ăn trong Ha Long, Viet Nam
Luxury Imperial Cruise Halong

Khách sạn

The Imperial Cruise, traditional sailboat built of wood with modern facilities and firt class service, is perfect for exploring Halong Bay on Imperial Cruise. Relaxing, enjoying the amazing Halong Bay on the canfortable sundeck. Exploring the mistery of