Camden Harbour Inn

Camden Harbour Inn

Camden, Maine - 83 Bayview St
$100 每晚
$100 每晚

没有评论

成为第一!   写评论

描述 - 床和早餐

点击“现在预订”保留卡姆登港酒店 - 一床和卡姆登,缅因州早餐。

空间
  • 财产种类: 床和早餐
床和早餐 宿舍

最低的价格可用: $100


政策
价格详情

$100 每晚

位置 - 床和早餐

83 Bayview St
Camden
Knox County
Maine  US  04843

纬度: 44.15715, 经度: -69.12169